Vistabel/Botuliniumtoxin type A (Botox)

Vistabel/Botuliniumtoxin type A

Vistabel er et registert legemiddel som består av Botulinum Toxin type A. Behandling med Vistabel er verdens mest benyttede metode for fjerning av rynker, og gir tilnærmet umiddelbart resultat. I svært små fortynnede doser injiseres Vistabel inn i utvalgte små ansiktsmuskler for å få de til å slappe av, og hemme muskelsammentrekningene som skaper linjer og rynker.

Behandlingen vil glatte ut rynker og fine linjer, og gi et uthvilt uttrykk i ansiktet. Behandlingen er spesielt egnet for «sinnarynker» mellom øynene, rynker på utsiden av øynene «kråketær/smilelinjer» og i linjene i pannen.

Hvordan foregår behandlingen ?

Konsultasjon foretas alltid før man behandles. Her vil en gå gjennom infoskjema, selve behandlingen samt tiden etterpå. injiseres med en liten engangssprøyte i de små ansiktsmusklene. Toksinet blokkerer nerveimpulsene, og forhindrer at musklene trekker seg sammen.

På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten rynker. Fordi spissen på sprøyten er så tynn, føles stikkene små og ubetydelige. Behandlingen tar ca 15 min. Etter at Vistabel er injisert kan man gå rett tilbake til daglige gjøremål. Etter behandlingen tar det 2-4 dager før det begynner å virke og det tar 1-2 uker før man oppnår full effekt.

Hvor lenge varer en behandling med Vistabel?

Behandlingseffekten er forbigående. I gjennomsnitt varer effekten 3-5 måneder etter første behandling. For å vedlikeholde optimal effekt, bør man gjenta behandlingen 2-3 ganger pr år.

Det er gunstig å bruke musklene som er behandlet så mye som mulig den første dagen etter behandling. Dette øker absorpsjonen av og effekten av behandlingen. Uønskede bivirkninger etter denne behandlingen er svært sjeldne. Den vanligste bivirkningen er en lett ømhet eller et lite blåmerke på innstikkstedet. Noen kan få forbigående hodepine et par dager etter behandlingen.

Gravide og ammende behandles ikke.

Se prisliste